19
Mayıs 2020
Babam Türkeş şerefli bir subaydı

Yesevi'den, Hacı Bektaş Veliye, Aşık Paşa'ya, Mevlâna'dan Yunus'a, Nesimi'den, Pir Sultan'a, Sarı Saltuk'a; Türk kültür havzasının manevi önderlerinin yaktığı insanlık ve hümanizm meşalesini çağın idrakinden...

MAKALEYİ OKU

banner4

banner3