ANLAŞMALI BOŞANMA NASIL GERÇEKLEŞİR?

Boşanma mevzuatı günümüz dünyasında evlilik kadar talep gören bir olgudur.

Fakat kanun çerçevesinde adalet mizahlı olarak vuku bulması çiftlerin kendi kararları ile ortak bir çözüme kavuşması daha efdaldir.

Bu doğrultudaeşlerin ortak bir karar alarak boşanmanın hukuki ve mali sonuçları üzerine isteklerini ve beyanlarını mahkeme huzurunda atfetmeleri durumunda gerçekleşen boşanma “Anlaşmalı boşanma” olarak isimlendirilir.

Boşanmak isteyen eşler, hazırlamış oldukları protokolü Aile Mahkemesi’ne sunarak bu davayı açabilirler. Eğer Aile Mahkemesi bulunmuyor ise; “ Aile Mahkemesi Sıfatıyla”  dava açılabilir. Anlaşmalı boşanma davası Türk Medeni Kanunun madde 166/f.3 uyarınca ,  “Evlilik en az 1 yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır.

” Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır.

” Bu durumda hakim , tarafların ve çocukların menfaatini göz önünde tutarak gerekli gördüğü taktirde anlaşmada değişiklikler yapabilir. Yapılan bu değişikliklerin kabulü halinde boşanmaya hükmolunur. Bu halde tarafların ikrarlarının hakimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.  

Anlaşmalı boşanma davası için eşlerin yalnızca uzlaşmış olması yeterli değildir. Dolayısıyla 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre anlaşmalı boşanabilmek için gerekli şartlar şöyledir; 1.Evlilik birliğinin en az 1 yıl sürmüş olması gerekir.  

Bu sürenin şart olmasının sebebi ise eşlerin en azından birbirlerini tanıyıp daha iyi karar verebilmeleri için düzenlenmiştir. Eşlerin evlilikleri eğer bir yıldan daha kısa süreli ise bu durumda anlaşmalı boşanma davası öncelikle çekişmeli boşanma davası olarak açılır.  Sonrasında ise taraflar anlaşmalı boşanma üzerine anlaşmaya karar verdiklerine dair boşanma protokolünü mahkemeye dilekçe yoluyla bildirmesiyle birlikte çekişmeli boşanma davası, anlaşmalı boşanma davasına dönüşür. 2.Boşanmak için eşler, ya birlikte mahkemeye başvurmalı yada bir eş diğerinin açtığı boşanma davasını kabul etmelidir. 

Eşlerin birlikte mahkemeye başvurması zorunlu değildir. Dolayısıyla eşlerden birinin açmış olduğu boşanma davasını diğer eşin kabul etmesi üzerine anlaşmalı boşanma gerçekleşebilir.   3.Hakim, tarafların boşanmanın mali sonuçlarını ve çocukların durumuna ilişkin düzenlemeleri uygun bulmalıdır.

Böylece taraflar boşanmaya ilişkin aralarında yapmış oldukları anlaşmayı hakime sunmaktadırlar. Hakim , kendisine sunulmuş olan bu anlaşmayı uygun görmediği takdirde gerekli değişiklikleri yapabilir.

Eğer taraflar yapılan bu değişiklikleri kabul etmez ise boşanmaya karar verilemez.

  4.Tarafların anlaşmalı boşanabilmesi için aranan son şart ise; tarafların hakim huzurunda dinlenmesidir. Anlaşmalı boşanmanın gerçekleşebilmesi için eşlerin duruşmaya bizzat katılmaları gerekir.

Taraflar davayı avukat aracılığıyla veyahut bizzat kendileri de yürütüyor olsa, her iki durumda da duruşmaya katılmak zorundadırlar. Burada atfedilen husus, hakimin tarafları dinlemesi ve iradelerini bizzat açıklamalarına kanaat getirmesini sağlamaktır.

Aksi halde, hakim davacı ve davalıyı dinlemeden anlaşmalı boşanma kararı veremez. Yukarıda izah etmeye çalıştığımız hususların tamamının mevcut olması halinde tarafların anlaşmalı boşanmalarına karar verilecektir.

Ancak bu şartlardan birinin gerçekleşmemesi halinde veya taraflar protokolde yazılı olan hususlarda bir anlaşmaya varamamışlarsa bu durumda hakim anlaşmalı boşanmaya karar vermeyecektir. Böylece dava çekişmeli boşanma davasına dönüşmüş olur.

Stj Avukat. ŞEYMA KAPAR


 

YORUM EKLE