E-NABIZ SİSTEMİ DEĞİŞTİ VATANDAŞ ARTIK VERİLERİNİ E-NABIZ’DAN SİLMEKTE ÖZGÜR!

 E-NABIZ SİSTEMİ DEĞİŞTİ VATANDAŞ ARTIK VERİLERİNİ E-NABIZ’DAN SİLMEKTE ÖZGÜR!

Müvekkilimiz adına yapmış olduğu başvuru neticesinde; e-nabız sistemi 25 Ocak tarihli güncellemesi ile vatandaşın yapmış olduğu hastane ziyaretini silme imkânı sağlamaktadır.

Yeni güncelleme içeriğinde; vatandaşın sağlık kuruluşu ziyaretlerini ve reçete, tanı ve tahlil bilgisinin de silinebilmesine olanak sağlayan güncelleme yukarıdaki görsel de yer alan “Profilimde Görülmesin” tuşuna basılarak akabinde ise aşağıdaki görsel de yer alan “Onayla” butonuna basılması ile aktif hale gelmekte olup vatandaşın istemediği verileri E-nabız profilinden kaldırılmasına olanak sağlamaktadır. 

Bilindiği üzere 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununu madde 6 uyarınca özel nitelikte veriler açıkça sayılmıştır. Özel nitelikli verilerin en önemlilerinden biri sağlık verileridir. Özel nitelikteki veriler kural olarak açık rıza alınmadan işlenemez ancak Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi hizmetlerinin yürütülmesi, amacıyla sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Anılan maddeye göre örneğin COVID-19 yani korona tanısı konmuş kişilerin verisi rızası alınmaksızın e-nabız sistemine kaydedilebilecektir.

Bu noktada geçmişte korona tedavisi gördüğü bilgisi kişiyi topluluk içerisinde ayrımcılığa uğrama endişesini meydana getirebilir. Bu da bizi asıl konumuza getiriyor.

Vatandaşlarımız bu tür sağlık kayıtlarına ilişkin olarak ne yapabilir?

Bu doğrultuda müvekkilimizin eski sağlık verilerini kaldırmak amacıyla yapmış olduğumuz başvuru neticesinde sağlık bakanlığı E-NABIZ sistemini ocak ayında güncellemeye gitmiştir ve vatandaşların geçmişlerinde ilişkilendirilmek istemediği sağlık verilerinin kendileri tarafından kaldırılabilmesine olanak tanımıştır.

Mevcut durumda vatandaşlar E-NABIZ sistemine girdiklerinde ziyaretlerim sekmesinden ilgili hastane ziyaretini seçip profilimde gözükmesin tuşuna basarak hastalıklarına ilişkin, tanı tedavi ve ilaç bilgisini kaldırabilir. Kaldırılan bilgiler ancak vatandaşın il sağlık müdürlüğüne dilekçe yoluyla başvurusu akabinde tekrar profiliyle ilişkilendirilebilmektedir.

YORUM EKLE

banner4

banner3