EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASINA NEDEN OLMAYAN DAVRANIŞLAR

Evlilik birliği ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir. Burada kıstas ortak hayatı sürdüremeyecek aşamaya gelinmiş olmasıdır. Ancak bu demek DEĞİLDİR ki her olay ve ve tutum boşanma sebebi sayılabilir.

Hepimizin bildiği üzere boşanma sebepleri, genel boşanma sebepleri ve özel boşanma sebepleri olmak üzere ikiye ayrılır. Özel boşanma sebepleri; zina, hayata kast, pek kötü muamele ve onur kırıcı davranıştır. Genel boşanma sebebi ise evlilik birliğinin temelinden sarsılmasıdır.

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması NİSBİ boşanma sebebidir. Zina, hayata kast, pek kötü muamele, onur kırıcı davranış ise MUTLAK boşanma sebebidir. Mutlak boşanma sebebi var olduğu zaman hakimin takdir yetkisi yoktur, Taraflar iddia ettikleri hususları ispatladıkları takdirde boşanırlar. Oysaki nisbi boşanma sebebinde hakimin takdir yetkisi vardır. 

Hakim eşlerin ortak hayatı sürdürüp sürdüremeyeceğini kendisi takdir eder. Zira Türk yargı sisteminde yuva kavramı oldukça önemlidir. Hakim tarafları bir kez daha düşünmeye sevk etmek ister. Hakim tarafların ani karar vermemesini ister.

Yasa koyucunun öncesinde şu şu sebepler evlilik birliğini temelinden sarsar demesi mümkün değildir. Zira her evliliğin dinamiği, frekansı farklıdır. Bu sebepten mütevellit hakim somut olaya göre karar verir.

Günümüzde boşanma sebepleri daha ziyade eşlerin ailelerinden kaynaklanmaktadır. Türk toplumunda malesef aileler de evlenmektedir. Bununla birlikte sadakatsizlik de günümüzde bir hayli artmıştır. Ekonomik sıkıntılar da benzer şekilde boşanmaları artırmıştır.

Evlilik birliğini temelinden sarsan davranışlar

1-Eşe karşı fiziksel, psikolojik ya da ekonomik şiddet uygulama

2-Eşin evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri yerine getirmemesi(evde hiçbir işe yardımcı olmaması, çocuklarıyla ilgilenmemesi)

3-Eşlerden birinin alkol ya da madde bağımlılığı

4-Eşlerden birinin AİLESİNİN EVLİLİK BİRLİĞİNE MÜDAHELESİ(kayınvalide terörü:))

5-Eşe iftira atma

6-Eşe bağımsız konut açmama, eşi ailesiyle birlikte yaşamaya zorlama

7-Cinsel iktidarsızlık

8-Kumar veya at yarışı bağımlılığı(günümüzde bitcoin de artmış durumda)

9-Eşten habersiz yüksek miktarda kredi çekme

10-Eşlerden birinin arkadaşlık sitelerine girmesi

11-Eşlerden birinin taşınmazı diğer eşten habersiz olarak satması

12-Eşlerden birinin diğerine sürekli hakaret etmesi, eşlerden birinin diğer eşi tehdit etmesi, küçümsemesi

13-Eşlerden birinin diğerinin maaş kartını alması, eşe para vermemek

14-Eşlerden birinin çok savurgan olması ya da kazancını gizlemesi

Peki neler boşanma nedeni sayılmaz?

Kadının çocuğunun olmaması BOŞANMA NEDENİ SAYILMAZ. Zira bu durum kadına kusur olarak yüklenemez. 

Kadının cinsel saldırıya uğramış olması boşanma nedeni sayılmaz. Zira bu durum kadına kusur olarak yüklenemez.

Eşlerden birinin ağır hastalığa yakalanmış olması boşanma nedeni sayılmaz. ( Bu husus boşanma nedeni sayılacak olsaydı iyi günde kötü günde hastalıkta sağlıkta eş olmayı kabul ediyor musun diye sorulmazdı.)

Eşlerden birinin hiçbir hatası olmadığı halde çocuğunun ölümüne neden olması

Yaş farkı boşanma nedeni sayılmaz.

Avukat Gizem Gül Uzun Kutlay

YORUM EKLE