BAŞKAN ÇALIKUŞU'DAN 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu icra Kurulu Üyesi, Doğu Anadolu Bölge Başkanı ve Erzurum İcra Komitesi Başkanı Feride Eda ÇALIKUŞU, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Ankara’da TOBB İkiz Kulelerde Birlik Başkanı Rifat HISARCIKLIOĞLU, Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten ÖZTÜRK, İcra Komitesi Üyeleri ve 81 İl Başkanı ile öğle yemeğine katılıp, birlikte Anıtkabir ziyaretinin ardından, Birlikte düzenlenen ve İl İcra Komiteleri Üyelerinin webinar üzerinden katıldığı etkinliğe katıldı.

BAŞKAN ÇALIKUŞU'DAN 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJI

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Türkiye’de ve Dünya’da Kadının iş dünyasındaki yerine dikkat çeken ÇALIKUŞU veriler paylaşarak duruma dikkat çekti:

‘TÜİK’e göre işgücüne katılan yani aktif çalışan ve iş arayan kadınların oranı yüzde 30,6 , İşgücüne katılanlardan istihdam edilen kadınların oranı ise yüzde 26

Dünya Ekonomik Forumu Cinsiyet Eşitliği 2020 raporuna göre Türkiye, 153 ülke arasında 130’uncu sırada yer almakta. Ki maalesef bu korkunç olduğu kadar çok üzücü bir sıralama. Bu sıranın ardından OECD’nin araştırmasına baktığımızda kadın erkek ücret eşitsizliğinde de Türkiye ilk sıralarda.

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) raporuna göre dünyada kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olması için 100 yıl, eşit ücrete sahip olması için 257 yıl geçmesi gerekiyor.’

Paylaştığı verilerin önemine dikkat çeken Feride Eda Çalıkuşu, kadınların iş dünyasında az yer almasının erkekler nezninde tamamen yanlış değerlendirildiğini yapılan araştırmalarla ortaya konduğunu söylerken ‘Erkekler çalışma hayatında kadın oranının daha az olmasını kadınların gönüllü olarak iş piyasasından çekilmesi nedeniyle olduğunu düşünürken, kadınlar ise bu durumu en çok aile ve/ veya çocuk bakımına yönelik destekleyici hizmetlerin yeterince sağlanmaması ile açıklıyor. Yani erkeklerin düşündüğü gibi kadınlar çalışıp çalışmamayı tercihen değerlendirmiyor. Ailesel, toplumsal ve sosyolojik bir çok neden komplike bir şekilde kadının karşısına çıktığı için mesleklerini bırakmayı veyahutta çalışmasını önleyen nedenlerin çözümü için kariyerini noktalamayı seçiyor. Öte yandan PwC araştırmasına göre; bir iş başvurusu ya da iş görüşmesi sürecinde ayrımcılığa uğradığını düşünen kadınların oranı erkeklerin oranının iki katından fazla. Türkiye’deki kadınlar dünya geneline göre iki kat daha fazla ayrımcılığa uğradıklarını düşünüyor.’  Çalıkuşu  konuşmasına ‘Yapılan araştırmalar kadının girdiği her alanda başarılı olduğunu, fark yarattığını ve şirketlerin finansal performansına olumlu katkısı olduğunu gösteriyor.

Kurum ve kuruluşlara, şirketlere, hepimize cinsiyet eşitliğinin sağlanabilmesi için büyük görevler düşüyor. İstenilen seviyelere ulaşabilmemiz için yenilikçi ve sürdürülebilir sonuçlar doğuran projelere ihtiyacımız var.’ şeklinde değerlendirdi.

‘MAALESEF PANDEMİDEN EN ZARARLI ÇIKAN KADINLARIMIZ VE KADIN GİRİŞİMCİLERİMİZ

Türkiye’de kadınların %85’den fazlasının ‘hizmet sektöründe’ çalışıp, girişimcilik faaliyetlerinde bulunduğuna değinen Feride Eda Çalıkuşu, yaşanan süreçte işsizlik oranlarının kadın nüfusta artması ve iş kayıplarının/azalmalarının hizmet sektöründe faaliyet gösteren kadın girişimcileri etkilediğini söyledi.

‘Pandeminin kadınları daha fazla ve daha olumsuz etkilediği maalesef bir gerçek. Salgın döneminde evden çalışmanın ve ev içinde geçirilen zamanın artmasıyla, kadınlar ve kız çocuklarının üzerindeki bakım yükümlülükleri ve ev işlerine harcanan zamanın arttı. Kadınlar ve kız çocukları aynı zamanda artan oranda aile içi şiddetle mücadele etmek zorunda kaldı. Pandemi dönemi sonrasında kadınların işgücüne dönmesinde azalma bekleniyor, buna fırsat vermemeliyiz. Pandemi, cinsiyetler arası eşitsizliği maalesef daha da artırdı. IMF’in son hazırladığı rapora göre; salgın döneminde kadınlar erkeklerin 4 katı daha fazla ücretsiz iş yaptı. Ücretsiz iş yükü ise kadınlar için günde 2,9 saatten 4,5 saate, erkekler için ise 0,3 saatten 1,1 saate çıktı. ‘ diyen Çalıkuşu süreç için ciddi ve kalıcı çözümlerin politikalaşması gerektiğini söyledi.

TOBB ÖZEL SEKTÖR RESMİ TEMSİLCİSİ OLARAK KGK YAPILANMASI İLE DE HAMİ DURUMUNDA

TOBB tarafından, 2007 yılında kadın girişimci potansiyelinin geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla politika belirlemek, girişimcilik kültürünün gelişmesine öncülük etmek üzere TOBB Kadın Girişimciler Kurulu’nun, 81 ilde 7000 üyesi ile Türkiye’nin en geniş girişimci kadın ağı olduğunu belirten TOBB KGK İcra Komitesi Üyesi ve 6. Bölge Başkanı Feride Eda ÇALIKUŞU kendi sahalarında lider konumda işkadınları, işadamları, profesyonel yöneticiler, girişimcilik konusunda akademik çalışma yapan akademisyenler bölgesel ya da ulusal ölçekte faaliyet yürüten STK yöneticileri, girişimciliği destekleyen kamu kurum ya da kuruluşu temsilcilerinin TOBB KGK Üye profili olduğunu söylerken,  TOBB KGK olarak yeni plan ve projeler hakkında bilgi verdi:

CİNSİYET EŞİTLİĞİ KARNESİNİN ACI TABLOSUNU DEĞİŞTİRMEK ZORUNDAYIZ

İlk olarak TOBB ve TEPAV işbirliğinde gerçekleştirilen 81 İlde Türkiye’nin cinsiyet Eğitliği Karnesi’ ne değinen Çalıkuşu sözlerine şöyle devam etti: ‘Lansmanında duyduğumuz veriler bizi derinden sarstı ve 81 ilde Cinsiyet Eşitliği Karnesini nasıl düzeltebiliriz diye projeler geliştirmemizi sağladı. Açıklanan rapor sonuçlarına göre Türkiye’nin en eşitlikçi ili Muğla olurken, Muğla’yı sırasıyla İzmir, Yalova, İstanbul, Kırklareli, Çanakkale, Sinop, Tunceli, Aydın ve Balıkesir illeri takip ediyor.

43 il Türkiye’nin ortalama değerinden daha düşük bir toplumsal cinsiyet eşitliği performansına sahipken; geri kalan 38 il ise Türkiye’nin ortalama performansından daha iyi bir performans sergiliyor. Bu acı tabloyu ne pahasına olursa olsun değiştirmek zorundayız.’

Söz konusu karneyle birlikte     Kadın Girişimciler Kurulu olarak planlamalarının şekillendiğini belirten TOBB KGK D. Anadolu Bölge ve Erzurum İl Başkanı Çalıkuşu: ‘Biz 81 il kurulunun yaptığı çalışmaları takip edebilmek adına illerimizde uygulanacak projeleri rapor ile aynı başlıklar altında topladık. Bunlar Cinsiyet Eşitliği Farkındalık ve Eğitim Projeleri,  Üretim – Girişimcilik ve İş Dünyasında Kadın Projeleri.

Cinsiyet Eşitliği Farkındalık ve Eğitim Projelerinde İllerimizde kamu kurum ve kuruluşlarından bir temsilci atanarak “Cinsiyet Eşitliği Komisyonu” kurulması. Burada hedefimiz: Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konusunda farkındalık yaratmak, katılımcılarda eşitlikçi tutum değişikliği oluşmasına katkıda bulunmak,

kadınların her düzeyde eğitimlerini desteklemek, toplumda kadına karşı saygınlığı artırmak, aynı zamanda kız çocuklarının eğitimde fırsat eşitliğinden yararlanması için çalışmalar yapılması. Bilindiği üzere, yüksek öğrenim mezunu olan kadınların %50’si işgücüne katılıyor. Daha alt eğitim gruplarında işgücüne katılım oranı düşüyor. Kadınların yüksek öğrenime devam etmesi için çalışmalar yapılmalı. Bizde TOBB Kadın Girişimciler Kurulu olarak; Lise ve üniversite öğrencilerine yönelik olarak cinsiyet eşitliği kavramını anlatan “Ülkemizde Cinsiyet Eşitliği” başlıklı eğitim düzenlenmek ve iş dünyasında kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmak ve kadınların çalışma ortamlarını iyileştirerek iş yaşamında daha etkin rol alabilmelerini sağlamak amacıyla çalışmalar yapma amacıyla liderlik yapıyoruz.’

İHALELERDE KADIN GİRİŞİMCİLERE FİYAT AVANTAJI UYGULAMASI

‘Üretim – Girişimcilik ve İş Dünyasında Kadın Projelerinde ise bir çok hedefimiz var.

Devlet kamu alım ihalelerinde kadın girişimcilere %35 fiyat avantajı sağlanması kadın girişimci sayısının artmasına büyük katkı sağlayacak. Ki bu konuda Birlik Başkanımızla birlikte ilgili Bakanlıklarda bu konuyu dile getirmeye başladık.’

SANAYİ SİTELERİ VE OSB’LERDE KREŞLER AÇILIP YAYGINLAŞTIRILACAK

‘Kadınların işgücüne katılmasında en önemli engellerden birisi çocuk, yaşlı ve engelli bakımı. Sosyo ekonomik düzeyleri düşük olan mahallelerde ilkokul çocukları için etüt merkezleri kurarak, kadınların çocuklarını güvenli alana teslim ederek işgücünden ayrılmalarına engel olmayı ve OSB’lerde kurum ve kuruluşların desteği ile kreşler açarak kadının sanayide çalışmasının önünü açmayı hedefliyoruz.’

KOOPERATİFÇİLİĞE DESTEĞİMİZ DEVAM , E-TİCARET GÖZDEN KAÇIRILMAMALI

‘Mevcut kooperatifleri desteklemek ve kooperatif sayısını artırmada hamiliğimizi sürdürüyoruz. Hali hazırda kurulu olan Kadın Kooperatiflerinin uzun süreçli olamaması nedeniyle ihtiyaçları olan eğitim (finans, pazarlama, e-ticaret ve teşvikler) desteklerinin verilmesi ve yol haritalarının çizilmesi konusunda yardımcı olmaya devam ediyoruz.Kadın girişimcilerin e-ticarette güçlenmelerini sağlamaya yönelik eğitim programları ve seminerler düzenleniyor Birliğimiz tarafından. Bütün bu seminer ve eğitim programlarını üyelerimizin ücretsiz kullanımına sunmaktayız.’

BECERİ VE MESLEKİ KURSLARI AÇACAĞIZ

‘Yerel Yönetimlerle birlikte beceri kursları açmayı hedefliyoruz.  Açılacak kursların kolay ulaşılabilir lokasyonda olması ve anlatım dilinin ilin dinamiklerine göre sadeleştirilmesi şuan önceliğimiz. Kadınların işgücüne katılmasını artırmak için meslekleşmeye yönelik çalışmalar hız kazanmalı. Amacımız cinsiyete dayalı meslek algısını değiştirmek. Kız öğrencilerin mühendis/teknisyen olması için mentör ve rol model olmak, özendirmek ve kariyer danışmanlığı yapmak hedefimiz.’

KADIN İSTİHDAMINDA İŞVERENE DESTEK VERECEĞİZ

‘İşverenlerle görüşülerek kadınlara ihtiyaç duyulan alanlar, meslek ve temel beceri ihtiyacı tespit edilerek bu alanlarda kadınların eğitilmesi ve istihdam edilmesini sağlamak istiyoruz. Kadın istihdamını artırmak için kadın istihdam eden işletmelere ödül veya teşvik mekanizmasının geliştirerek piyasada kadın istihdamı sağlayan firmalarımızı öne çıkarmak istiyoruz.’

İŞİMİZ TEMİZ PROJESİ İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞLETMECİLİK

‘Dünya hijyen gününde (16 Ocak) lansmanı yapılan “İşimiz Temiz Projesi “, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu liderliğinde, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü  ve OPET işbirliğiyle gerçekleşiyor.  Hijyen; güvenli temizlik yaratılmış, sağlıklı ortamdır ve büyük-küçük tüm toplu yaşam alanlarında işyeri ve çalışanı güvenliği açısından ilk öncelikli konu olmalıdır. İşimiz Temiz Projesi’nde de proje ortaklarımızla birlikte hizmet sektörüne yönelik hijyen eğitimleri düzenleyerek mikro işletmelerin temiz, hijyenik ve sağlıklı hizmet sunmalarını amaçlıyoruz.Proje kapsamında "mikro işletmeler için temizlik ve hijyen standartları”; insan temasının ve trafiğinin en yüksek olduğu hizmet sektörünün 3 grubuna yönelik; Konaklama, yeme-içme ve ulaşım sektöründe başlayacak.

“İşimiz Temiz Projesi”, Türkiye’nin turizm açısından en hareketli illerinden İzmir, Muğla ve Antalya’daki pilot çalışmalar ile başlıyor. Üç ilde 31.500 işletmeye hijyenik koşulların oluşturulması ve işletilmesi amacıyla hijyen eğitimleri düzenlenecek.  18 ay pilot illerde sürecek çalışmaların ardından proje Türkiye geneline yaygınlaştırılacak.

Eğitimlerini tamamlayan kişiler ‘Hijyen Eğitim Sertifikası’nı almaya hak kazanırken işletmesi de “İşimiz Temiz Hijyen Eğitimi” belgesini alarak işletmesinin görünen uygun yerinde sergileyebilecek. Ayrıca proje sürecinde yarattığı etkinin ölçümlenmesi amaçlı sosyal etki araştırması da yapılacak.’

Feride Eda Çalıkuşu 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününü kutlarken, her koşulda kadınların arkasında olmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2021, 22:13

Elazığ Medya

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER