Fırat Üniversitesi 16 Öğretim Elemanı Alacak

Fırat Üniversitesi'nde görevlendirilmek üzere 16 öğretim elemanı alınacak.

Fırat Üniversitesi 16 Öğretim Elemanı Alacak

Başvuruda bulunacak adayların 20 Kasım 2020 - 01 Aralık 2020 tarihleri arasında Fırat Üniversitesi Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekiyor. Başvuru için gerekli dilekçe örneği www.firat.edu.tr internet adresinden temin edilebilecek.

Fırat Üniversitesi'nden yapılan duyuruya göre Mühendislik Fakültesine 2 araştırma görevlisi, Teknoloji Fakültesine 1 araştırma görevlisi, Fen Fakültesine 2 araştırma görevlisi, Tıp Fakültesine 2 araştırma görevlisi, İletişim Fakültesine 1 araştırma görevlisi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine 1 araştırma görevlisi, Veteriner Fakültesine 1 araştırma görevlisi,  Sosyal Bilimler MYO'ya 1 öğretim görevlisi, Sağlık Hizmetleri MYO'ya 1 öğretim görevlisi, Karakoçan MYO'ya 1 öğretim görevlisi, Kovancılar MYO'ya 2 öğretim görevlisi alınacak. 

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıması, ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olması gerekiyor. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenecek. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verecek. Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak ve tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak gerekiyor. Araştırma Görevlisi Kadrolarından "Öncelikli Alanlar" kapsamında olanlar, "Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri İle Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar"a tabi olacaklar. Araştırma Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesine göre atama yapılacak. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olunması gerekiyor.

ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

Özgeçmiş, Dilekçe (www.firat.edu.tr sayfasında temin edilebilir), 1 Adet Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı), Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Lisans Mezuniyet Belgesi (Onaylı veya Fotokopisi ile e-Devlet çıktısı ile birlikte), Tezli Yüksek Lisans Belgesi (İlan şartında belirtilen alanı gösterir Onaylı resmi belge), Doktora Belgesi (İlan şartında belirtilen alanı gösterir onaylı resmi belge), Lisans Transkript Belgesi (Aslı veya Onaylı), ALES Belgesi, Yabancı Dil Belgesi (KPDS/ÜDS/YÖKDİL/YDS), Askerlik Terhis veya Tecil Belgesi, İlan Şartında Deneyim veya Hizmet İsteniyorsa Onaylı Hizmet Belgesi, Adli Sicil Belgesi.

Elazığ Medya

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER