KARANTİNA SÜRECİNDE BOŞANMALAR ARTTI

Deneyimlerinden yola çıkarak boşanmaların ekonomik değil psikolojik sebeplerden kaynaklı olduğunu belirten Kapar, "Karantina sürecinde boşanmalar daha çok eşlerin birbirlerine olan tahammülsüzlüğünün ortaya çıkması ve bireyselleşmenin ortak hayatla çatışmasından kaynaklı yaşanıyor” dedi.

KARANTİNA SÜRECİNDE BOŞANMALAR ARTTI

Türkiye’de, boşanma oranları gün geçtikçe artıyor. Avukat Şeyma Kapar, Elazığ'a ilişkin boşanma istatistiklerini ve nedenlerini açıkladı

Şeyma Kapar, Dünya’yı etkisi altına alan koronavirüsü salgının artış nedenlerinden biri olduğunu belirterek aile hayatını da alt üst ettiği söyledi.

''ELAZIĞ' DA BOŞANMALARDA ARTIŞ VAR''

Kısa adı TÜİK olan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun rapolarlarına göre Elazığ' da boşanmalar da ciddi bir artış olduğunu dile getiren Kapar, " 2001 yılında ki boşanma verilerine göre bu sayı 545 çitf iken, 2002 yılında 659 olarak artış göstermişti. Ancak bu rakam 2019 yılında 771 olup, 2020 yılında ise 723 çift boşanmayı tercih etmişti.'' dedi.

Av. Kapar, 2020 yılında  yaşanan düşüşün pandemi nedeniyle duraksayan hukuk sisteminin ve insanların sokağa çıkamamasının etkili olduğunu kaydetti.

Aslında son sözü TÜİK'in 2022'de açıklayacağı 2021 rakamlarını  söyleyeceğini aktaran Kapar, '' Son yıllarda boşanmaların arttığı bir gerçek. 2021 yılındaki boşanma sayısı geçmiş yıllara nazaran ilimizde ciddi artış göstereceği aşikârdır '' diye konuştu.

''PANDEMİ DÖNEMİNDE BOŞANMALAR ARTI ''

Koronavirüs sürecinin sadece fizyolojik değil, psikolojik etkilerinin de olduğunu ve bu süreçte evliliklerin büyük oranda etkilendiğinin altını çizen Av. Şeyma Kapar, ''Covid-19 salgınının birçok sorunla beraber aile ve özel hayatı da alt üst etmesi. Vatandaşların sosyal izolasyon ve karantina nedeniyle aynı ev içerisinde uzun süre vakit geçirmesi üzerine eşler birbirlerinin hatalarını, eksik taraflarını daha fazla görmeye başladılar ve birtakım sürtüşmelere neden oldu. Bu durum boşanma sürecine giden adımların basamaklarını oluşturdu.'' ifadelerine yer verdi.

''GEÇMIŞ YILLARA GÖRE TOPLUMUN BOŞANMAYA BAKIŞ AÇISI FARKLI''

Boşanmanın artık günümüzde önemli toplumsal sorunlarından biri haline geldiğini belirten Kapar, toplumsal değişme ile bireylerin bakış açılarının da değiştiğini ifade ederek, geçmiş yıllara göre günümüzde evlenme - boşanma oranları da büyük farklar oluştuğunu kaydetti.

Av. Şeyma Kapar, boşanmaların artışının eşlerin birbirlerini ihmal etmeleri ve birbirlerine olan tahammülün azalması olduğunu vurgulayarak sözlerine  şöyle devam etti;'' Boşanma her ne kadar iki kişinin fiziksel, fikirsel ve duygusal birlikteliklerinin sona ermesi olsa da her evlilik kendi içerisinde farklı olay ve olgular barındırdığı için bir çok sebebi bulunmaktadır. İlimizde erkeklerin boşanma nedenleri, artış sebepleri tespit edilerek boşanan erkeklerin sosyo-kültürel yapıları belirlenmeye çalışılmıştır. Yapılan tenkitler ve araştırmalar mahalinde yaş, meslek, ekonomik durum, eğitim durumu ve çiftlerin yaşadıkları sosyo - kültürel ortamların birbirinden farklılık göstermesi evliliği boşanma sürecine götürmeye aşina kılmıştır. İstatistiklere yansıyan bu nedenlerin yanı sıra Türk toplumunda olan ataerkil yapı olarak tanımlanan aile içi şiddet (fiziksel, psikolojik, ekonomik şiddet ), aşırı alkol kullanımı, işsizlik, aşırı düzeyde kıskançlık yaklaşımları vs. önemli boşanma nedenleri arasındadır. Benim yorumum ise tüm bu sebeplerin temelinde sevgi, saygı yokluğu, maddi menfaatlerin ön plana çıkmış olması, geçim sıkıntısı, işsizlik, sosyal hayattaki stres ve düzensizlikler sebebiyle eşlerin birbirlerini ihmal etmeleri ve birbirlerine olan tahammülün azalmasıdır.''

''ÇEKİŞMELİ BOŞANMA FAZLA ''

Boşanma davalarında anlaşmalı boşanmadan çok çekişmeli davaların daha fazla olduğunu kaydeden Kapar, '' Boşanma davaları uzun ve stresli bir süreçten geçiyor. Ancak ortalama bir süre vermek gerekir ise anlaşmalı boşanma davası 1 hafta ile 1 ay kadar sürmekte, çekişmeli boşanma davası ise 1,5 - 2 yıl hatta daha uzun yıllar sürmektedir. Bunun sebebi tarafların anlaşmazlığı üzerine kurulu olmasından kaynaklanmaktadır. Boşanma davaları nitelik gereği toplumsal hassasiyeti olan davalardır. Hal böyle iken bu davaların uzun sürmesi gerek taraflarda gerekse çocuklarda büyük travmalara neden olmaktadır. Boşanma davaları zaten başlı başına duygusal ve psikolojik olarak zorlu süreçten geçmektedir. Bunun üzerine bu sürecin hukuki ve teknik yönü de olunca oldukça yıpratıcı hale gelmektedir'' dedi.

''YENİ DÜZENLEMEYLE DAVALAR DAHA ERKEN SONUÇLACAK''

Boşanma  davalarında gelecek olan düzenlemeye de değinen Av.Şeyma Kapar, '' Yeni yapılacak olan bu düzenleme ile taraflar arasında evlilik birliği fikren, ruhen bitmiş ve sadakat kalmamış ise bu durum tarafların boşanmaları için yeterli olacak. Böylece her iki tarafın rızasıyla boşanma davaları daha erken sonuçlanmış olacak. Diğer taleplerle ilgili davalar mesela mal rejimi, tazminat, velayet gibi konularla ilgili davalar olmaya devam edecek. Ancak bu hususlar davanın uzamasına sebebiyet vermeyecek. Ayrıca bu konulara ilişkin davalar ise ayrı bir yargısal işleme tabi olacak. Böylece bu hukuki şartların gerçekleşmesi üzerine tarafların süre bakımından en hızlı şekilde evlilik birliğini noktalaması vuku bulabilir.'' ifadelerini kullandı.

Elazığ Medya

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER