12
Eyl 2021
EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASINA NEDEN OLMAYAN DAVRANIŞLAR

Evlilik birliği ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir. Burada kıstas ortak hayatı sürdüremeyecek aşamaya gelinmiş olmasıdır. Ancak bu demek...

MAKALEYİ OKU
06
Eyl 2021
HAKKIMDA DAVA AÇILDIĞINI NASIL ÖĞRENİRİM?

Hakkınızda dava açılıp açılmadığını öğrenmenin iki yolu vardır. Birincisi e-devlet, ikincisi ise UYAP sistemi. E-devlet sistemine şifreniz ve kimlik numaranız ile giriş yaptıktan sonra ''dava dosyalarım'' kısmından...

MAKALEYİ OKU
17
Nis 2021
SİGORTA SÖZLEŞMESİ

Sigorta sözleşmesi, sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun, meydana gelmesi halinde bunu tazmin etmeyi ya da bir veya birkaç kişinin hayat süreleri sebebiyle ya...

MAKALEYİ OKU
01
Nis 2021
Kurumlar Vergisinden Muaf Olanlar (5520 Sayılı KVK.m.4):

a) Kamu idare ve kuruluşları tarafından tarım ve hayvancılığı, bilimi, fennî ve güzel sanatları öğretmek, yaymak, geliştirmek ve teşvik etmek amacıyla işletilen okullar, okul atölyeleri, konservatuvarlar, kütüphaneler, tiyatrolar, müzeler,...

MAKALEYİ OKU
20
Mar 2021
İşçi, İşveren Tarafından İmzalattırılan ve Yazdırılan İstifa Metni İle Kıdem Tazminatı Alabilir mi?

İşverenler uygulamada işçinin iş akdini feshetmek istediği dönemlerde işçinin tazminatlarını ödemek vaadi ile işçiye matbu bir istifa dilekçesi yazdırılır ve imzalattırılır. Bu hususta Yargıtay'ın yerleşik içtihatları işçinin...

MAKALEYİ OKU