13
Eki 2021
Tüketici Hukuku Açısından Ayıplı Mal Durumu

Satıcı ile tüketicinin aralarında yapmış oldukları sözleşmeye istinaden satışı yapılan ürüne dair özelliklerin tam ve eksiksiz şekilde satıcı tarafından tüketiciye teslim edilmesi gerekmektedir, sözleşmeye göre genel taahhüt bu şekildedir....

MAKALEYİ OKU
29
Eyl 2021
Yabancı Ülke Mahkemelerinde Verilen Kararların Tanıma Ve Tenfizi

Tanıma ve tenfiz konusu yabancı ülke mahkemelerince verilen kararların Türk Hukuku'nda yer alması için yapılan hukuki bir prosedürdür. Normal şartlarda yabancı ülke mahkemelerince verilen kararlar Türkiye'de kendiliğinden bir geçerlilik...

MAKALEYİ OKU
20
Eyl 2021
Overbooking (Çifte Rezervasyon) Sebebiyle Manevi Tazminat

Havayolu şirketlerinin maliyetlerini azaltmak ve kar elde etmek amacıyla fazladan bilet satışı yaptıkları bu nedenle de söz konusu durumla karşılaşan yolcuların mağdur olmalarına sebebiyet vermelerine overbooking yani çifte rezervasyon işlemi...

MAKALEYİ OKU
14
Eyl 2021
KIDEM TAZMİNATINA ENGEL OLAN HALLER

Kıdem tazminatı, işçinin yıllar boyunca vermiş olduğu emeğinin karşılığında işten ayrılırken işverence kendisine ödenen tazminattır. Kıdem tazminatı hesaplanırken işçinin son olarak aldığı ücrete sosyal yardım, yol, yemek gibi...

MAKALEYİ OKU
10
Eyl 2021
AİLE KONUTU ŞERHİ

Evlilik devam ettiği süre boyunca eşlerin birlikte ikamet ettikleri meskene aile konutu adı verilir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu madde 194 ‘' Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira...

MAKALEYİ OKU
06
Eyl 2021
İZALE-İ ŞUYU (ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI)

İzale-i Şuyu diğer adıyla ortaklığın giderilmesi davası paylı veya elbirliği mülkiyetine konu olan taşınır ya da taşınmaz mallarda söz konusu ortaklar arasında bulunan birlikte mülkiyet ilişkisini sona erdiren ve ferdi mülkiyete geçişi...

MAKALEYİ OKU
31
Ağu 2021
Islah ile Zamanaşımı Defi

Zamanaşımı defi Borçlar Kanunu madde 146 ve devamında düzenlenmiş olup bir hakkın hukuk düzenince belirlenmiş olan sürede hak sahibince ileri sürülmemesi ya da kullanılmaması durumunda kişinin hukuki koruyuculuktan yoksun kalması anlamına...

MAKALEYİ OKU
26
Ağu 2021
Meskeniyet Şikayeti

Cebri İcra Hukuku; konuya haiz olan borcun ödenmemesi halinde alacaklının borçlu olan tarafa karşı cebri icraya başvurması sonucu devreye giren ve gerekli olunan hallerde de borçluya karşı hukuken zor kullanılması durumunu içeren bir hukuk...

MAKALEYİ OKU