29
Eyl 2021
ZİNA SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI

Eşlerden birinin, cinsel sadakat yükümlülüğüne aykırı davranarak üçüncü kişiyle cinsel ilişkiye girmesi zina olarak tanımlanmaktadır. Zina sebebiyle boşanma davası, Türk Medeni Kanunu'nun 161. Madde'sinde düzenleme bulmuştur....

MAKALEYİ OKU
26
Eyl 2021
MİRASTAN MAL KAÇIRMA NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI   

( MURİS MUVAZAASI NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI) MUVAZAA NEDİR   Tarafların, üçüncü kişileri aldatmak amacı ile gerçek iradelerine uymayan ve aralarında hüküm ve sonuç doğurmayan sözleşme yapma konusunda  gizli anlaşmalarına ...

MAKALEYİ OKU
18
Eyl 2021
 YOKSULLUK NAFAKASI      

Yoksulluk nafakası; ağır kusurlu olmayan eşin boşanma yüzünden yoksulluğa düşmesi halinde, diğer tarafın ekonomik gücü oranında süresiz ödediği nafakadır. Boşanmanın mali sonuçlarından olan yoksulluk nafakası, evlilik birliğinde eşler...

MAKALEYİ OKU
15
Eyl 2021
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU KARARLARI IŞIĞINDA VERİ SORUMLUSUNUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

'Sevgi paylaştıkça, kişisel veriler korundukça güzel .” (Kişisel Verileri Koruma Kurumu)   VERİ SORUMLUSU Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun 3. Maddesinde ' veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını...

MAKALEYİ OKU