23
Ara 2022
ACELE KAMULAŞTIRMA HALİNDE KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ İLE TESCİLİ DAVALARINDA DAVA AÇMA SÜRESİ BAKIMINDAN “MAKUL SÜRE”KAVRAMI

GENEL OLARAK: 'Devlet ve/veya kamu tüzelkişilerinin kolluk faaliyeti dışında asli ve sürekli görevlerinden bir tanesi de devamlılık, eşitlik, tarafsızlık vb.  İlkeler ekseninde kamu hizmetini yürütmektir. Devlet veya kamu tüzelkişileri...

MAKALEYİ OKU
22
Ara 2022
ANAYASA YARGISI ANLAMINDA “KANUN YOLU ŞİKAYETİ”

GENEL OLARAK: Anayasa mahkemesi birçok görev ve yetkisinin yanında ayrıca bireylerin bireysel başvurularını karara bağlamak gibi bir yetkiyi haizdir(AY m148/1, 6216 s. K m.3/1-c)[1]. Anayasa mahkemesine bireysel başvuru prosedürü 7/5/2010 kabul...

MAKALEYİ OKU