Türkiye'de Siyaset Maalesef Böyle Yapılıyor

Türkiye’de siyaset yapacaksan öncelikle aşağıda yazacağım ve çoğu dilimize yabancı dillerden geçmiş kelimelerle ifade edilen hususlarımaalesef iyi bilmek zorundasın. Eğer bunlardan birini iyi yapamazsan siyasetin bütün kapıları yüzüne hemen kapanır. Hiç kimse sana teveccüh etmez. Bu hususlarla ilgili verdiğimiz bilgiler çok zor değil internetten hemen bulunan cevaplardır.

Bunlardan ilki demagoji. Nedir diye internetten hemen bir araştırma yaparsanız şunları görüyorsunuz.

Demagoji: halkın isteklerine, önyargılarına ve korkularına dayalı olarak yapılan siyaset ve destek arayışıdır. Yunanca demos (halk) ve agogos (liderlik yapmak) kelimelerinin birleşiminden türemiştir. Genellikle üstün bir hitabet ve propaganda yeteneği gerektirir. Çoğunlukla dindarlık, milliyetçilik gibi popüler kavramları kullanarak ve bunlara bağlılığı sömürerek yapılır. Demagoji yapan kişiye "demagog" denir.

Demagojinin kökenleri antik Yunan ve Roma medeniyetlerine dayanır(http://tr.wikipedia.org/)

Evet görüyorsunuz demagoji yapmak  ne kadar basit değil mi?

Bir diğer siyasi argümanımız Ajitasyon.

Ajitasyon: Fransızca agitation (tahrik etme, kışkırtma). Kelimenin karşılığı dilimizde zaten vardır: kışkırtma. Örnek: Bu olayın, kışkırtma olduğunu ileri sürdüler.

Kelimenin tıp alanındaki kullanımı da dikkate alınarak kışkırtma karşılığının yanı sıra çırpıntı sözünün de kullanılması gerektiği konusunda görüş birliğine varılmıştır.

Popülizm olmadan siyaset Türkiye’de zaten mümkün olmadığından buna da bir bakalım.

Popülizm:  Toplumdaki seçkin bir tabaka tarafından halkın çıkarlarının bastırıldığını ve engellediğini varsayan ve devlet organlarının bu seçkin tabakanın etkisinden çıkarılıp halkın yararına ve toplum olarak gelişmesi için kullanılması gerektiğini söyleyen siyasî bir felsefe veya söylem biçimidir. Dolayısıyla “popülist” bir kişi konuşmalarını “sokaktaki adamın”’ ekonomik ve sosyal gereksinimlerine yönelik olarak hazırlayan kişidir. 1980’lerden beri popülizmin çeşitli politik ideolojilerin gelişmesine yardımcı olan bir söylem biçimi olduğu birçok ciddi çalışmada tartışılmaktadır. Son yıllarda popülist hareketlerin liderlerinin hem sol hem de sağ görüşlüler arasından çıktığı gözlemlenmiştir.

Popülist hareketlerin liderleri çoğunlukla büyük şirketlerin gücüne karşı koyacaklarını, “yozlaşmış” seçkinleri temizleyeceklerini ve “önceliği halka“ vereceklerini söylerler. Popülizm genelde rejim karşıtı siyaseti içerdiği gibi özellikle sağ eğilimlerde milliyetçilik, jingoizm, ırkçılık veya köktendincilik ile birleşebilir. [1] Popülistlerin çoğu ya ülkenin belli bir yöresine ya da toplumun belli bir sınıfına (emekçi sınıf, orta direk, veya köylüler/çiftçiler gibi) hitap eder. Kullandıkları söylem sıklıkla ikilik yaratma üzerinedir ve halkın çoğunluğunu temsil ettiklerini söylerler. (http://tr.wikipedia.org/)

Diğer önemli bir faktör olarak manipülasyon kaldı geriye onu da bir açıklayalım. Öncelikle manipülasyon ikiye ayrılıyor. Birincisi finansal ki bizi ilgilendirmiyor. İkincisi yani bizi ilgilendireni psikolojik manipülasyon.

Psikolojik manipülasyon, insanları kendi bilgileri dışında veya istemedikleri hâlde etkileme veya yönlendirme anlamına gelir. Bu etkileme ve yönlendirme sonucu insanlar davranış değişikliği ya da kanaat değişikliği gösterebilirler. (http://tr.wikipedia.org/)

Psikoloji biliminde önemli bir inceleme alanı olan manipülasyon, davranış ve kanaat değişikliğine neden olan tüm etkileme ve yönlendirme uygulamalarını kapsar. Giderek daha da geniş bir boyuta yayılarak günümüzde tamamen küresel hale gelen ekonomi için de önemli bir kavram olan manipülasyon, insanların farkında olmasalar dahi hayatlarının birçok farklı alanında karşılarına çıkan bir durumdur. İnsanları manipüle etmeye yönelik etkileme ve yönlendirme tekniklerinin tamamı, uygulanma aşamasında kişiler tarafından fark edilmez. Manipülasyonun en önemli özelliklerinden biri olan bu durum, kişileri istemedikleri halde ve tamamen farkında olmaksızın yönlendirmeyi sağlar. Etki altında kalarak manipülasyonu uygulayan kişi veya kişilerin çıkarları doğrultusunda davranan bireyler böylece farkında olmaksızın yönetilmiş olur. (http://www.merakname.com/manipulasyon-nedir-ve-nasil-yapilir/)

Evet konuyu uzatmayalım. Şimdi yukarıdaki satırları okuduktan sonra şöyle bir düşünün bu işi bizim ülkemizde Cumhuriyet Tarihimiz boyunca en iyi kim veya kimler yapmış veya yapıyor. 

YORUM EKLE