ERTELEME ÇÖZÜM DEĞİL

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ’da depremden etkilenen vatandaşların elektrik ve doğalgaz faturalarının 3 ay ertelenmesinin, yaşanan mağduriyetinin giderilmesini mümkün kılmadığını söyledi.

ERTELEME ÇÖZÜM DEĞİL

Elazığ’da depremden etkilenen vatandaşların elektrik ve doğalgaz faturalarının 3 ay ertelenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, depremde zarar görenlerin 2020 yılı Temmuz, Ağustos ve Eylül ayı fatura dönemlerine ilişkin tüketim faturalarının tahsilatı 3 ay süreyle ertelendi.
 

"KAPSAM GENİŞLETİLMELİ"

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, kararın sadece deprem nedeniyle iş yeri veya konutu yıkılan, orta hasarlı veya ağır hasarlı hale gelen tüketicileri kapsadığını belirterek, “Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlere Yapılacak Yardımlara Dair Kanun kapsamında olan kentimizde, 6.8 büyüklüğünde yaşanan ve kentte tüm yaşamı olumsuz yönde etkileyen deprem sonrası şehrin tamamının yaralarının sarılabilmesi için kapsamın genişletilmesi gerekmektedir. Depremden büyük yara almış Elâzığ’ın tamamını kapsamayan bu karar, halkın beklentisini karşılar nitelikte değildir. Yaşanan acı olayda mağduriyetin kategorize edilmeden, orta hasarlı veya ağır hasarlı denilmeden Elazığ’ın tümünü kapsayacak şekilde giderilmesi yönünde adımlar atılmalıdır." dedi.
 

ERTELEME KARARI MAĞDURİYETİN GİDERİLMESİNİ MÜMKÜN KILMIYOR
Milletvekili Gürsel Erol, erteleme kararının 3 ayı kapsayacak şekilde olmasının depremzedelerin yaşadığı mağduriyetin giderilmesini mümkün kılmadığını ifade ederek; "Cumhurbaşkanı tarafından 1 yıla kadar alınan erteleme yetkisinin tek seferde 1 yıllık süreyi kapsayacak şekilde ilan edilmemiş, sadece 3 ayı kapsayacak şekilde açıklanmış olması deprem felaketini yaşamış vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi mümkün değildir." ifadelerine yer verdi.

 

"3 AY ERTELEMEK ÇÖZÜM DEĞİL"

Vatandaşların, ertelenen fatura ödemelerini 3 ay sonra ödenmek zorunda kalacağını, ifade eden Milletvekili Gürsel Erol, "Elektrik işletmesi Devletindi. Türkiye'deki en büyük barajlardan biri Keban Barajı'dır, elektrik üretimi yapar. Keban Barajı nerededir? Elâzığ'dadır. Peki, şimdi bu halkın millî serveti olan işletmeyi özelleştireceksiniz, bir deprem olmuş, vatandaşın mağduriyeti var, elektrik parasının faizini şirkete ödemeyi garanti hâline getireceksiniz. Erteledin de sonra vatandaş bunu nasıl ödeyecek? Sen faizini istediğin kadar öde, vatandaş borcunu nasıl ödeyecek? Elâzığ’ın sorunlu bir kent ve Elazığ’ın sahipsiz bir kent olduğunu ifade etmeye devam ederek yaşanan bu haksızlıkların sürekli gündeme getirmek fakir fukaranın vicdanı ve sesi olmaya devam edeceğiz." dedi.
 

"ERTELEME KARARI"

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi şöyle:

“Bu karar, Elazığ ve malaya illerinde24/01/2020 tarihinde yaşanan depremin hane halkı ve küçük esnaf üzerindeki etkilerini azaltmak üzere, elektrik ve doğal gaz tüketimlerine yönelik tahsilatların ertelenmesine dair iş ve işlemlerin belirtilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Bu karar, deprem dolayısıyla konutu ve/veya iş yeri yıkılan, orta hasarlı veya hasarlı hale gelen ve yalnızca görevli tedarik şirketi ile ilgili bölgelerin doğal gaz dağıtım faaliyetlerini yürüten dağıtım şirketinden elektrik ve/veya doğal gaz temin eden mesken ve ticarethane abone grubundaki tüketicilerin elektrik ve doğal gaz tüketilmelerine ilişkin tahsilatları kapsar.

Mesken veya ticarethane abone grubunda olmakla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarına veya dernek ve vakıf gibi sivil toplum kuruluşlarına ait yerlerin tüketimleri bu Kararın kapsamı dışındadır.

Tüketicilerden;

Deprem öncesinde ikamet ettiği veya iş yerinin bulunduğu binaya ilişkin Çevre ve şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenmiş “ Hasar Durum Belgesi’ni,
Ticarethane grubundaki tüketicilerin ertelenmeye dâhil etmek istedikleri işyerlerin deprem tarihi sonrasında açıldığını gösterir. “ İşyeri Açma ve Çalışma Belgesini 1/10/2020 mesai bitimine kadar ilgili şirketlere ibraz edenlerin 2020 yılı temmuz, Ağustos ve Eylül fatura dönemlerine ilişkin tüketim faturalarının tahsilatı 3 ay süreyle ertelenir.

Uygulamadan faydalanan tüketicilerin deprem öncesinde de kendi adlarına veya ticari unvanlarına kayıtlı bir aboneliklerinin olması ve deprem sonrası abonelikleri ile deprem öncesi aboneliklerinin aynı abone grubunda bulunması zorunludur.

Bir hasar durum belgesi ile tek bir abonelik için uygulamadan faydalanılması esastır.

Erteleme süresi, ertelemeye konu her bir fatura için ayrı ayrı uygulanır."

Elazığmedya

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner4

banner3