28
Ara 2023
Yaş Düzeltme Davası Nedir ?

Yaş düzeltme davası, kişinin mevcut resmi kayıtlarda yer alan doğum tarihini düzeltme amacı taşıyan hukuki bir süreçtir. Yaş düzeltme davası esasen niteliği itibariyle bir çeşit nüfus kaydının düzeltilmesi davasıdır diyebiliriz. Genellikle,...

MAKALEYİ OKU
06
Ara 2023
Türkiyede Kadın Haklarının Gelişimi

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 10. maddesi, eşitlik ilkesinin koruma altına alındığı temel hükümdür. Bu maddede 'Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin...

MAKALEYİ OKU